Vervoer

Heenrit

Op zaterdag 18 juli vertrekt de Aspi naar de kampplaats. Om 7u20 verwacht de leiding de Aspi met een volle maag aan de ingang van Brussel-Zuid aan de kant van de lijnbussen. Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen!

Op zondag 19 juli vertrekt de Keti naar de kampplaats. Tussen om 9u verwacht de leiding de Keti met een volle maag aan de Chiro. De leiding gaat nog communiceren voor specifieke uren. Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen!

Wij vragen aan alle Aspi’s en Keti’s een lunchpakket, waterfles, fluovest, fietshelm, zonnecrème en een beetje geld mee te nemen. Zorg er ook voor dat je fiets helemaal in orde is zodat we onderweg zo weinig mogelijk problemen hebben. Controleer dus zeker je lichten, remmen, bel en reflectoren!

Op dinsdag 21 juli vertrekken de Rakwi en Tito met de trein naar de

kampplaats. ! We verwachten zowel Rakwi als Tito om 14u aan de ingang

van Brussel-Zuid aan de kant van de lijnbussen !

Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen!

Op zondag 26 juli vertrekken de Ribbels en Speelclub. Voor het vervoer

rekenen we op de ouders om te rijden opdat we een efficiënte

carpool kunnen organiseren. We zullen een Google formulier doorsturen

waarin de ouders kunnen zeggen of ze kunnen rijden en voor welke groep.

De Ribbels vertrekken om 10u van de Chiro. We spreken af om 9u30 op

de parking.

De Speelclub vertrekken om 11u30 van de Chiro. We spreken af om 11u

op de parking.

Indien u die dag kan rijden en uw kinderen in zowel Ribbels als Speelclub heeft zitten is het de bedoeling dat u enkel u eigen kinderen naar de kampplaats brengt. We verwachten ze dan om 12u aan de kampplaats.

Het adres van de kampplaats is Veldstraat 99, De Panne. Ouders en andere externen mogen de kampplaats niet betreden.

Ouders mogen kinderen uit een ander gezin vervoeren in hun auto, onder deze voorwaarden:

De eigen kinderen van die ouder zitten in één bubbel.

- De kinderen uit het andere gezin behoren tot dezelfde bubbel als de kinderen van het eigen gezin.

- De ouder draagt altijd een mondmasker wanneer die kinderen van een ander gezin vervoert.

- Vervoert een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind ook een               mondmasker.

- De ouder voorziet goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel (of wassen         indien mogelijk de handen grondig)

Terugrit

Ribbels, Speelclub en Rakwi nemen de bus vanuit De Panne om 13u30, deze groepen zullen dan rond 15u30 op de Chiro aankomen.

Tito neemt de trein vanuit De Panne om 13u52 en zal dan om 15u53 in Brussel-Zuid aankomen, waar we de ouders verwachten.

Keti neemt de trein vanuit De Panne om 14u52 en zal dan om 16u53 in Brussel-Zuid aankomen, waar we de ouders verwachten.

Aspi neemt de trein vanuit De Panne om 15u52 en zal dan om 17u53 in Brussel-Zuid aankomen, waar we de ouders verwachten.