top of page

Op kamp in 2020: anders maar even leuk!

Iedereen weet intussen dat we het kamp wat anders dan anders moeten aanpakken dit jaar. We zijn om de oren geslagen met maatregelen en draaiboeken en passen dit uiteraard allemaal nauwgezet toe. De brief die bij de inschrijving zat, gaf al heel wat informatie. Hier nog een paar zaken op een rijtje:

Wie mag mee op kamp?

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het kamp (dus

niet 5 dagen zoals eerder gezegd). Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts,

diarree, moeilijk ademen.

Mensen uit de risicogroep mogen mee als ze een doktersattest kunnen voorleggen. De experts hebben een lijst opgesteld met risicoprofielen. Wie een ziekte heeft, mag mee als die onder controle is door medicatie, bv. bij astma. Bij twijfels ga je best langs de dokter.

Bericht voor de ouders: Deze voorwaarden zijn erg belangrijk om de risico’s voor ons kamp te beperken. De verantwoordelijkheid om je kind mee te sturen op kamp, binnen deze voorwaarden, ligt bij jullie. We vertrouwen erop dat jullie deze regels in eer en geweten toepassen.

2020 is een bubbelkamp

De grootste aanpassing dit jaar is dat we in bubbels van maximum 50 deelnemers op kamp

gaan (zie elders in dit Wackomiekske). Binnen een bubbel verloopt het kamp zoals normaal,

met de nodige extra aandacht voor hygiëne. Contact tussen de bubbels (dus ook broers,

zussen en vriendjes) en met externen wordt maximaal vermeden of verloopt met afstand.

We richten het kampterrein zo in dat elke bubbel zijn eigen tentenzone heeft, met telkens een sanitaire eenheid. Douches worden gedeeld, maar tussenin steeds grondig gepoetst. Eten gebeurt in afzonderlijke eettenten, die met voldoende afstand van elkaar staan. De keukenploeg draagt mondmaskers en handschoenen wanneer ze het eten brengen en bedienen.

We organiseren de activiteiten zo dat de bubbels uit mekaars buurt blijven. Voor de traditionele groepsactiviteiten (toneeltjes, kampvuur, …) zoeken we naar creatieve oplossingen om een ‘apart, maar toch samen’-gevoel te creëren. Gelukkig beschikken we over een groot kampterrein. We blijven ook zoveel mogelijk op het kampterrein en als we toch op stap gaan, vermijden we drukke plaatsen.

Bericht voor de ouders: Help ons uw kind goed voor te bereiden op het systeem van de bubbels, zo zal de aanpassing op kamp makkelijk verlopen.

Handen wassen, handen wassen en andere preventieve maatregelen

We zijn het intussen al gewoon, en ook op kamp gaan we er gewoon mee door: regelmatig

de handen wassen. Dit bouwen we in als vaste waarde in de dagplanning

Tijdens de activiteiten vermijden we al te nauw fysiek contact (handen en gezichten), ook

binnen de bubbel. Wanneer de +12-jarigen de kampplaats verlaten, nemen zij een

mondmasker mee voor als ze toch in contact komen met anderen.

We zorgen dat het materiaal dat van de ene bubbel naar de andere gaat, steeds gepoetst wordt. Er zal dit kamp ook meer aandacht zijn voor rustmomenten en voldoende nachtrust.

De basis EHBO-verzorging zal dit jaar door de leiding van de bubbel gebeuren. Zij kunnen wel steeds terugvallen op Tineke van de kookploeg, die de grotere of delicate verzorging voor haar rekening blijft nemen (uiteraard met voldoende bescherming) en de medicatie beheert.

Wat bij ziekte?

Om goed voorbereid te zijn op alle situaties, hebben we wat meer administratief werk.

Bij de inschrijving bezorgden jullie ons een medische fiche. We maken een volledige

aanwezigheidslijst met alle contactgegevens op en we houden per bubbel een contactlogboek

bij. Daarin lichten we onze voorzorgsmaatregelen toe, zit een deelnemerslijst en een logboek

met alle contacten die de bubbel doorbroken hebben. Zo kan de tracing in geval van

besmetting efficiënt verlopen.

Wanneer iemand ziek wordt, treedt een stappenplan in werking. Dat zullen we uiteraard nauwgezet opvolgen. Het is niet zo dat iemand bij het minste kuchje naar huis moet, maar we moeten wel heel alert zijn en in sommige gevallen zal een kind naar huis moeten gaan. In het slechtste geval (bevestigde Covidbesmetting), eindigt het kamp voor de hele bubbel

Bericht voor de ouders: De ingevulde medische fiche is een voorwaarde om mee op kamp te mogen. Mocht je dit nog niet bezorgd hebben voor je kind, gelieve dat dan zo snel mogelijk te doen. Als er intussen iets veranderd is in de medische toestand van je kind, bezorg je ons een nieuwe fiche. We hopen uiteraard dat het niet nodig zal zijn, maar we kunnen niet uitsluiten dat een kind naar huis zal moeten. Daarom moeten we jullie dus vragen om steeds bereikbaar en beschikbaar te zijn om je kind snel in De Panne te komen halen.

 

Voor en na het kamp

Om de kans op besmetting tijdens het kamp te vermijden, moeten ook voor het kamp een

aantal maatregelen in acht genomen worden.

Zo mag een kind binnen dezelfde week niet wisselen van jeugdactiviteit, dat wil

zeggen dat tussen de startdagen van twee activiteiten minstens een week (7 dagen) tijd moet

zijn. Bovendien mag je niet aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan, er

moeten minstens twee dagen tussen zijn. Gedurende de eerste week na het kamp wordt aangeraden nauw contact met risico-groepen te vermijden en niet meteen deel te nemen aan andere jeugdactiviteiten (minstens twee dagen tussen). In geval er een besmetting was op kamp, zijn die voorzorgen uiteraard nog strikter en dwingender.

Bericht voor de ouders: We vertrouwen erop dat jullie ook de richtlijnen over de dagen voor het kamp goed opvolgen. Dit is echt heel belangrijk om de risico’s tijdens ons kamp zo klein mogelijk houden.

Ook met al deze maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat het een fantastisch kamp zal worden. We willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en het vertrouwen.

Pictogrammen verkregen dankzij De Ambrassade

Picto ziek kind.jpg
Picto bubbel 50.jpg
Picto handen wassen.jpg
Picto isolatie.jpg
Picto na kamp.jpg
bottom of page